Preporučeno Zanimljivi Članci

Stabla

U kućici

Bukova šuma Botanički naziv: Šumska bukva (Fagus sylvatica) ili europska bukva, rod Beech, obitelj Beech. Zavičaj bukove šume: Sjeverna polutka. Rasvjeta: fotofilna. Tlo: podzolni, podzolni, kiseli, karbonatni.
Opširnije